Nabór wniosków na instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne i kotły na pellet

26 kwietnia 2019

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Komarówka  Podlaska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły na biomasę (pellet), instalacje fotowoltaiczne). Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

  1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 31.05.2019r. Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 4 w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7; 21-311 Komarówka  Podlaska.
  2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
    a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowejna których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
    b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;
  3. Koszty podatku VAT nie stanowią wydatków kwalifikowalnych i nie będą objęte dofinansowaniem oraz będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).
  4. Koszty nie kwalifikowalne nie objęte dofinansowaniem zostaną ostatecznie wskazane w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą.

1_1_Wniosek_fotowoltaika

1_2_Informacje_wymagania fotowoltaika

2_1_Wniosek_instalacja_solarna

2_2_Informacje_wymagania_instalacja_solarna

3_1_Wniosek_kotły

3_2_Informacja_wymagania_kotły

4_Pełnomocnictwo_oze

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!