Nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

11 czerwca 2024

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

Termin rozpoczęcia naboru od 16.02.2024 roku

Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, w ramach rund, tzn. ocena złożonych pomysłów dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu:

  • 1 tura w danym miesiącu – od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
  • 2 tura w danym miesiącu – od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.

Do oceny kierowane są pomysły, które wpłyną w danej turze konkursowej.

 

 

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia finansowego udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Doradca biznesowy
Agnieszka Magdziarz-Orłowska
e-mail: magdziarz.a@modrzew.org
tel. 604 540 597
poniedziałek – piątek w  godz. 8.00 – 16.00

 

Doradca kluczowy
Sylwia Czmuda
e-mail: czmuda.s@modrzew.org
tel. 731 912 965
poniedziałek – piątek w  godz. 7.00 – 15.00

 

Doradca kluczowy
Jakub Gołoś
e-mail: golos.j@modrzew.org
tel. 501 868 598
poniedziałek – piątek w  godz. 7.00 – 15.00

 

 

Z poważaniem

 

Sylwia Czmuda – animator lokalny/doradca kluczowy

tel.  731 912 965

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świdniku

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

  1. Racławicka 38-44, lok 308

21-040 Świdnik

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada Akredytację i Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zgodnie z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania prowadzone przez OWES są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!