Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

19 maja 2023

Gmina Komarówka Podlaska otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2023. Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej – kwota dofinansowania 3 000,00 zł; wkład własny 750,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł;
Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymała Branżowa Szkoła I Stopnia w Komarówce Podlaskiej w Zespole Szkół Samorządowych – kwota dofinansowania 3 000,00 zł; wkład własny 1000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 4 000,00 zł;
Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Komarówka Podlaska w 2023 roku dofinansowania wynosi 6 000,00 zł, a całkowity koszt zadania to 7 750,00 zł. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Czytelnictwa

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!