NOWE DACHY

7 września 2016


NOWE DACHY

Nabór uzupełniający wniosków 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z posiadaniem jeszcze środków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 8.09.2016 r. do dnia 14.09.2016 r.

Zasady składania Wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska w pokoju nr. 4, Tel. 083 / 35 35 004 oraz na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!