Obiekty zabytkowe w miejscowości Kolembrody

6 marca 2023

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. NAWIEDZENIA NMP czas powstania XIX w., XX w. (1830, 1933-35)

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KOLEBRODACH

został wzniesiony w latach trzydziestych XX w. Zabytkowa dzwonnica z końca XVIII w. jest pozostałością po dawnym zespole cerkwi unickiej i została przebudowana pod koniec XIX w. Kościół nosi miano sanktuarium, gdyż znajduje się tu cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach – ikona bizantyjska malowana temperą na desce palisandrowej. Kult Matki Bożej Kolembrodzkiej sięga XVII w. Według legendy, w 1679 r. król Jan III Sobieski polując w tutejszych borach, nazbyt oddalił się od swojego rycerstwa i zabłądził w kniei. Modląc się gorąco do Matki Najświętszej, ujrzał w zaroślach jasną postać, a w niej rozpoznał sama Maryję. To ona wskazała mu drogę powrotną, chroniąc od śmierci z wyczerpania i od dzikich zwierząt. W nocy, którą spędził w pobliskich Łomazach, królowi przyśniła się Matka Boża mówiąca, aby w miejscu objawienia zbudował kościół. Zgodnie z jej wolą, Jan III Sobieski wzniósł i uposażył świątynię w Kolembrodach, a do głównego ołtarza ofiarował swój obozowy obraz, przed którym modlił się w czasie wyprawy wiedeńskiej. Na pamiątkę cudownych wydarzeń wieś powstałą wokół kościoła nazywano początkowo „Królewskie Brody”, „Królów Brody” lub „Królów Bród”. Jakieś dwieście lat później przed obliczem Matki Bożej modlili się prześladowani unici, którzy gromadzili się w pobliskich lasach na tajnych rekolekcjach (misjach). Rokrocznie w drugą niedzielę lipca w lesie „Sumierz” odbywają się uroczystości religijne. Zapraszamy na wycieczkę „Ścieżką dydaktyczną przyrodniczo-historyczną Kolembród”.

 

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA W KOLEMBRODACH

Rozpoczyna się przy Gminnej Izbie Regionalnej, a kończy na tzw. Górce – wyrobisku po starej kopalni piachu. Na szlaku odwiedzimy m.in. sanktuarium Matki Boskiej Kolembrodzkiej i las „Sumierz” kryjący tajemnice unitów podlaskich. Na szlaku umieszczone są tablice informacyjne.

IZBA REGIONALNA W KOLEMBRODACH

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!