OFERTA WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021

17 czerwca 2021

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

 Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych

opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

  1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
  2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wyżej opisanymi wymogami,
  4. inne wymagane przez Organizatora oświadczenia,
  5. dokumenty lub oświadczenie rodzica wyjaśniające różnice pomiędzy nazwiskiem dziecka i rodzica – jeśli dotyczy,
  6. Ankietę COVID-19, która musi być podpisana w dniu (z datą) wyjazdu dziecka na kolonie (prosimy przekazać ankietę osobie z kadry w dniu wyjazdu na kolonie).

WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE W ZWIĄZKU Z WYPOCZYNKIEM MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE, NAJLEPIEJ UZUPEŁNIONE DŁUGOPISEM NIEBIESKIM.

 Miejsce wypoczynku:

Ośrodek Wczasowo-Kolonijny POLAR

Wczasowa 5, 82-103 Stegna

TERMINY TURNUSÓW STEGNA:

  • 5-13.07.2021
  • 18-26.07.2021
  • 07-05.08.2021
  • 6.08-14.08.2021
  • 15.08-23.08.2021

DANE ORGANIZATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ul. Kickiego 35, 22-300 Krasnystaw,

Biuro i adres do korespondencji w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300

Krasnystaw

Tel./fax. do biura: (82) 576 14 16, 579 525 627, 502 355 901, 516 060 965, 531 846 808

e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

 Strona SIL na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-

Inicjatyw-Lokalnych-w-Krasnymstawie-185247348695362

REGULAMIN wypoczynku 2021

program kolonii Stegna 2021

OŚWIADCZENIE RODZICÓW – ZASADY 2021

karta kwalifikacyjna nowa

oświadczenie RODO 2021 SIL

Ankieta COVID-19 UCZESTNIK WYPOCZYNKU 2021

 

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!