Oficjalne otwarcie drogi powiatowej Walinna – Kolembrody

24 czerwca 2021
W dniu 22 czerwca 2021 r. w Kolembrodach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na przebudowanym, ponad czterokilometrowym odcinku łączącym miejscowości Walinna i Kolembrody.
W wydarzeniu wzięli udział: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek, Wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt gminy Kąkolewnica Anna Mróz, Wójt gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Przewodnicząca Gminy Komarówka Podlaska Joanna Krupska wraz z radnymi, prezes firmy PRD w Parczewie Stanisław Bartnicki, Dyrektor ZDP Mirosław Kułak, Sołtys miejscowości Kolembrody Mirosław Szymanek oraz członkowie Zarządu Powiatu: Grzegorz Kowalczyk, Jerzy Bednarczyk i Witold Korulczyk.
Po przedstawieniu zaproszonych gości nastąpiło przecięcie wstęgi. Poświęcenia drogi oraz błogosławieństwa zebranych osób dokonał ksiądz proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kolembrodach Tadeusz Kot.
W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim został wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Parczewie. Zgodnie z podpisaną umową wartość realizacji zadania wyniosła 2 525 742,54 zł. Przebudowa była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% ( 1 768 019,00), pozostałą część sfinansował powiat w porozumieniu z Gminą Komarówka Podlaska. Udział Gminy Komarówka Podlaska wyniósł 378 861,77 zł.
Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie, roboty ziemne, przebudowy, nawierzchnię, roboty wykończeniowe i oznakowanie.

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!