Oficjalne otwarcie i poświęcenie Klubu Seniora oraz Regionalnej Izby Pamięci

30 czerwca 2022

W dniu 29 czerwca 2022 r.  podczas parafialnego odpustu Apostołów Piotra i Pawła mogliśmy uczestniczyć w uroczystym otwarciu i poświęceniu dwóch budynków należących do Zespołu Kościoła Parafialnego. Pierwszym budynkiem, który został poświęcony przez Biskupa diecezji siedleckiej Kazimierza Gurdę, była uprzednia wikarówka, obecnie przekształcona na Gminną Izbę Pamięci.

Budynek został wyremontowany dzięki projektowi pn. ,,Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska”  w ramach Osi Priorytetowej 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 -Dziedzictwo kulturowe i naturalne – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Każda gmina czy miasto powinna dbać o swoją historię i mieć swoje miejsce, gdzie zbierane i zachowywane będą najcenniejsze przedmioty czy informacje z danego regionu. Takimi miejscami są wszelkiego rodzaju Izby Pamięci poświęcone wybitnym osobom lub ważnym wydarzeniom z danego regionu. Izba Pamięci w Komarówce Podlaskiej jest połączeniem małego muzeum ze skansenem, w którym zwiedzający będą mogli zobaczyć jak używało się rożnych narzędzi, których już średnie pokolenie może nie pamiętać.

Kolejnym miejscem, które zostało poświęcone jest uprzedni Dom ludowy, w którym obecnie mieści się Gminny Klub Seniora, budynek został wyremontowany dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Komarówka Podlaska w partnerstwie z Parafią NSPJ w Komarówce Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu był wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska dla 120 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby, problemy i zdiagnozowane deficyty w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Komarówka Podlaska.

Zapisane są obecnie 81 osób – 61 kobiet i 20 mężczyzn. W tym, są to osoby korzystające z zajęć stacjonarnych, wyjazdowych oraz z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – pielęgnacyjnego.

Mamy nadzieję, że inicjatywa otwarcia i utworzenia Klubu Seniora oraz Izby Pamięci będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców jak i odwiedzających naszą Gminę sympatyków.

Wkrótce przedstawimy godziny otwarcia Izby Pamięci.

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!