Ogłoszenie ARiMR

17 stycznia 2019

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw.
małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in.
rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW
2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu
m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty tej skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy
zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą
otrzymać, została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników
prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży
produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W
tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności
gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in.
budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia
działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do
przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o
rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog rozszerzono m.in. o
inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących
przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do
przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu
zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji.
Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do
przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie
je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu
umowy o dofinansowanie.

Zapraszamy również do punktów informacyjnych w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych oraz do zapoznania się dokładniejszymi informacjami
na stronie (www.arimr.gov.pl) ARiMR.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!