Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko specjalisty do spraw rehabilitacji – 1/2 etatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

1 sierpnia 2016


O g ł o s z e n i e

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Komarówce Podlaskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

specjalisty do spraw rehabilitacji – 1/2 etatu

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

Prosimy zgłaszać kandydatury do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Komarówce Podlaska.

Ogłoszenie jest ważne do 15 sierpnia 2016 roku.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Komarówce Podlaskiej

Krystyna Wetoszka

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!