Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: specjalisty do spraw rehabilitacji -1 etat WTZ Kolembrody

10 października 2016


O g ł o s z e n i e

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komarówce Podlaskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalisty do spraw rehabilitacji – 1 etat
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

Prosimy zgłaszać kandydatury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej
ul. I Armii Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska

Ogłoszenie jest ważne do 30 października 2016 roku.

Kontakt telefoniczny 83 35 35 481

Kierownik
GOPS w Komarówce Podlaskiej

Krystyna Wetoszka

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!