Ogłoszenie o naborze reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

5 grudnia 2022

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej Załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. (zwanej dalej Ordynacją) ogłasza nabór reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego (zwanych dalej Organizacjami) kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (zwanego dalej KM FEL).

Nabór obejmuje wybór 10 organizacji do składu KM FEL.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej nieprzekraczalnie do 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59:59 na adres e-mail: rdpp@lubelskie.pl wpisując w tytule wiadomości: „ZGŁOSZENIE DO KM FEL”.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi „Formularz zgłoszeniowy KM FEL”.

Szczegółowe informacje co do warunków naboru są zawarte w załączniku pn. „Ogłoszenie naboru KM FEL”.

Załączniki:

  1.  Ogłoszenie naboru KM FEL,
  2.  Kalendarz wyborczy KM FEL,
  3.  Uchwała nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r.,
  4. Ordynacja Wyborcza – Załącznik nr 1,
  5. Formularz zgłoszeniowy KM FEL – Załącznik nr 2.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!