Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku

29 czerwca 2021

Wójt Gminy Komarówka Podlaska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii [pobierz]

Załącznik nr 1 wzór oferty [pobierz]

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji zadania [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!