OGŁOSZENIE O SPOTKANIU W SPRAWIE REWITALIZACJI

23 lutego 2017


Szanowni Mieszkańcy Gminy Komarówka Podlaska

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 Luty 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komarówka Podlaska odbędzie się spotkanie informacyjno – warsztatowe w sprawie opracowania diagnozy obszaru gminy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Spotkanie poprowadzi Pan Michał Flis – ekspert, który czuwa nad poprawnością merytoryczną i metodologią projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023”.

 - fe_pt_rgb-1.jpg

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!