Ogłoszenie o sprzedaży paliwa stałego

22 września 2023

Gmina Komarówka Podlaska  informuje o sprzedaży  węgla zakupionego na potrzeby dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych, który pozostał w wyniku realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zapraszamy do zakupu węgla, który pozwoli odbiorcom indywidualnym na zaopatrzenie się w większą ilość węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzenie zapasów dających zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie grzewczym.

Gmina Komarówka Podlaska podaje ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży wyrażoną w tonach:

Sortyment:

Ekogroszek/groszek (8-25 mm): 57,89 t

Orzech (25-50) Małaszewicze: 17,3 t

Orzech (50+) Małaszewicze: 1,06 t

Orzech (50+) Bogdanka: 42,3 t

Cena za tonę węgla przeznaczonego do sprzedaży wynosi:  1500,00 złotych.

Zapraszamy do zakupu węgla na nowy sezon grzewczy.

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!