OGŁOSZENIE w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą

2 lipca 2019

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie woj. Lubelskiego, Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje o możliwości zgłaszania do tut., Urzędu oświadczeń dotyczących wystąpienia strat w Państwa uprawach.

  1. W przypadku wystąpienia strat w plonie rolnicy składają „Oświadczenie uprawy”, w którym należy wykazać wszystkie dane dotyczące upraw (zgodnie z wnioskiem o dopłaty składanym w ARiMR, również uprawy, w których szkoda nie wystąpiła).

! Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie wraz z wykazem działek ewidencyjnych z bieżącego roku (jeżeli w ostatnim roku/latach składane były oświadczenia o braku zmian w uprawach – kopię wniosku o płatności z ostatniego roku, w którym uprawy były wyszczególnione).

  1. W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej rolnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenie („Oświadczenie zwierzęta”).

! Do oświadczenia należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/paszporty.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowych oświadczeń producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin w których wystąpiły szkody, zbiorczy protokół szkód dla producenta rolnego sporządza komisja w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa rolnego.

Oświadczenie można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 4).

Termin składania oświadczeń: do dnia 26 lipca 2019 r., w godzinach pracy Urzędu.

Oświadczenie_uprawy

Oświadczenie_zwierzęta

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!