Ogłoszenie Wójta Gminy Komarówka Podlaska

20 maja 2016


Ogłoszenie o zmianie terminów wypłat świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

W związku z pismem o numerze PS-lV.3122.4.30.2016 z dnia 2016-05-17 nadesłanym przez Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2015 r. poz114 j.t) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885j.t) ulega zmianie termin wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Od dnia 1 lipca 2016 roku wypłaty ww. świadczeń dokonywane będą 26 dnia każdego miesiąca.

Z poważaniem

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!