Ogłoszenie wójta gminy o naborze wniosków

15 stycznia 2018

Wójt Gminy Komarówka Podlaska ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację których mogą być przeznaczone środki z budżetu Gminy Komarówka Podlaska w 2017 roku.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!