OGŁOSZENIE

14 sierpnia 2017


Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej z siedzibą przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13 od miesiąca sierpnia 2017 r. rozpoczyna realizację Programu PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 r.
Odbiorcy artykułów dostarczonych w Podprogramie 2017 muszą spełniać kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy, tj. 1268 zło dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2015 poz.1058).

Ośrodek Pomocy Społecznej do 25 sierpnia 2017r. wyda osobom zainteresowanym i kwalifikującym się do pomocy skierowanie do Zarządu Okręgowego PKPS.

Zarząd Gminny
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Komarówce Podlaskiej

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!