Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP

3 grudnia 2021
Zapraszamy do udziału w  kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP (2022).
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów.
Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
I    grupa – Przedszkola
II   grupa – Szkoły Podstawowe ( kl.  I – IV )
III  grupa – Szkoły Podstawowe ( kl. V – VIII )
IV  grupa – Szkoły ponadpodstawowe
V   grupa – osoby dorosłe
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.
Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.
Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa.
Przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych. Format pracy dowolny.
Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu).
Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin dostępny również na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny
Etapy konkursu:
I- eliminacje środowiskowe ( szkoły, przedszkola) – powinny być zakończone do 6 grudnia,
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne– powinny być zakończone do 10 stycznia,
III – eliminacje powiatowe- powinny być zakończone do 11 lutego,
IV- eliminacje wojewódzkie – powinny być zakończone do 28 lutego,
V – eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca.
Organizator poszczególnych  eliminacji konkursu może przesłać na szczebel wyższy od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej.
Termin i miejsce złożenia prac na etapie gminnym przez szkoły/przedszkola (po eliminacjach środowiskowych) i osoby dorosłe do 22.12.2021r. Urząd Gminy pokój nr 10.
Rozstrzygnięcie Konkursu na poziomie gminy nastąpi pod koniec 2021 r.
Zapraszamy do udziału !!!
Załączniki:

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!