Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Komarówce Podlaskiej

12 marca 2020

I N F O R M A C J A o przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA POŻAROM” w Komarówce Podlaskiej

Komitet Organizacyjny eliminacji gminnych stwierdza, że na ogólną liczbę 13 wsi  w gminie,  zorganizowano 2 eliminacje szczebla podstawowego (w szkołach), w którym udział wzięło 100 uczestników, w tym:

 • w grupie I – 30
 • w grupie II – 35
 • w grupie III – 35.

oraz eliminacje gminne w których wzięło udział 29 uczniów, w tym:

 • w grupie I – 11
 • w grupie II – 9
 • w grupie III – 9.

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:

Głównymi współorganizatorami eliminacji gminnych OTWP ,,Młodzież Zapobiega

Pożarom”, był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Urząd Gminy oraz OSP Komarówka Podlaska, przy aktywnym współdziałaniu dyrekcji miejscowych Szkół.

Przybliżone koszty eliminacji na szczeblu gminy – 909,95 zł, w tym na puchary i nagrody 909,95 zł.

Instytucje wspierające finansowo przeprowadzenie Turnieju:

Koszty organizacji eliminacji gminnych oraz zakupu pucharów i nagród sfinansował Urząd Gminy dotując to zadanie kwotą 909,95 zł.

Wydatki własne Związku – ZOGm. ZOSP RP w Komarówce Podlaskiej, poza sprawami organizacyjnymi i obsługą biurowo-techniczną, nie wydatkował własnych środków.

Rodzaj nagród, wyróżnień:

 1. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali:
  • puchary,
  • dyplomy,
  • nagrodę
 2. Zdobywcy drugich miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali:
  • puchary,
  • dyplomy,
  • nagrodę
 3. Zdobywcy trzecich miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali:
  • puchary,
  • dyplomy,
  • nagrodę

Uwagi i wnioski organizatorów i uczestników turnieju: uczestnicy turnieju i opiekunowie uczniów uczestniczących w turnieju wyrażali pozytywną opinię na temat przygotowania i przebiegu turnieju oraz wręczanych zwycięzcom nagród.

Sekretarz ZOG ZOSP R

/- / Beata Chomiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!