Ostrzeżenie meteorologiczne

4 stycznia 2024

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat radzyński
Ważność od godz. 01:00 dnia 05.01.2024 do godz. 09:00 dnia 05.01.2024
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu
powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie -6°C,
temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C. Ujemna temperatura powietrza
utrzyma się miejscami do czwartku 12.01.2024
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 12:02 dnia 04.01.2024
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 lubelskie/radzyński od 01:00/05.01 do
09:00/05.01.2024 temp. min. od -4 st. do -1 st., lok. -6 st., przy gruncie do -4 st., lok. -7 st.,
ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!