Otwarcie drogi powiatowej Wiski – Walinna 04.11.2017

13 stycznia 2018

W dniu 4 listopada 2017 we wsi Wiski odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr  1072L Wiski-Walinna. Przebudowa drogi wykonana została w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na realizację przebudowy drogi została podpisana w dniu    30 czerwca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez:

1)      Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

2)      Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego

a Powiatem Radzyńskim reprezentowanym przez:

1)      Lucjana Kotwicę – Starostę Powiatu Radzyńskiego

2)      Jana Gila – Wicestarostę Powiatu Radzyńskiego

Celem przebudowy drogi było skrócenie czasu przejazdu z miejscowości Wiski i Walinna do siedziby Gminy, obniżenie kosztów transportu użytkowników ruchu drogowego, a tym samym obniżenie kosztów działalności gospodarcze i podniesienie konkurencyjności regionu.

Całkowity koszt przebudowy drogi: 2 628 028, 55 zł

Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: 1 672 214,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:

„  Roboty przygotowawcze

„  Roboty rozbiórkowe

„  Roboty ziemne

„  Roboty drogowe roboty instalacyjne

„  Wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej

„  Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Wiski – Walinna była możliwa dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami Gminy Komarówka Podlaska, Powiatu Radzyńskiego oraz Województwa Lubelskiego

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!