PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LPR

15 kwietnia 2017


Wójt Gminy Komarówka Podlaska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023. Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej (ul. Krótka 7, Komarówka Podlaska).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonego obszaru rewitalizacji (sołectwo Komarówka Podlaska).

Celem spotkania będzie dyskusja w zakresie celów i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 - fe_pt_rgb-1.jpg

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!