PARTYCYPCJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA NA LATA 2017-2023.

27 kwietnia 2017


Wójt Gminy Komarówka Podlaska serdecznie zaprasza na spacer badawczy który odbędzie się w ramach opracowywania LPR dla gminy.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Spacer badawczy odbędzie się w piątek o godzinie 15:00 (28 kwietnia 2017r.) po wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwoli na doprecyzowanie i negocjowanie rozwiązań oraz ewentualnego włączenia do LPR wcześniej nie przewidzianych kierunków działań.

 - fe_pt_rgb-1.jpg

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!