Ponowne wybory sołtysa wsi Woroniec

10 czerwca 2016


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 10 czerwca 2016 roku
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu ponownego wyboru
sołtysa wsi Woroniec

Na podstawie§ 24 pkt 2 Statutu sołectwa Woroniec stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały Nr VII/43/2003 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Komarówka Podlaska (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego Nr 154, poz. 3246 ) informuję, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. ( czwartek ) o godz. 19:00 w remizie OSP Woroniec odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie ponownego wyboru sołtysa wsi Woroniec z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
Otwarcie zebrania
wybór przewodniczącego zebrania
wybór protokolanta
Przyjęcie porządku dziennego obrad:
wybór sołtysa:

  • informacja o zasadach wyboru sołtysa
  • powołanie komisji skrutacyjnej
  • zgłaszanie kandydatów
  • wybór sołtysa ( tajne głosowanie) + uchwała zebrania wiejskiego

Wolne wnioski
Zamknięcie obrad.

UWAGA !
W przypadku braku quorum, drugi termin zebrania ustala się w tym samym dniu na godz. 20:00

Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy
Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!