Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

16 lutego 2023

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie –
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
16.02.2023 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 16.02.2023 r. do godz. 24.00 dnia 16.02.2023 r.
Przyczyny –
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (brak wiatru, opadów), wzmożona emisja z sektora bytowo komunalnego spowodowane niską
temperaturą.

Prognozowana jakość powietrza – W oparciu o analizę wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza i prognoz meteorologicznych informujemy o wystąpieniu na terenie województwa lubelskiego w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2023 r. ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
Dzień 16.02.2023 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 16.02.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu
PM10 obejmuje:
powiat radzyński.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.02.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 57 581osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
:

– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, chorobawieńcowa),
osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

-osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:

rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
16.02.2023 r. godz. 9.00
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845);

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (IOŚPIB) w Warszawie prognoza jakości powietrza

Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie.
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/4

Powiadomienie_dokument w formacie pdf

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!