PRACA WRE – ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1’’

12 maja 2021

W ubiegłym roku Gmina Komarówka Podlaska rozpoczęła prace dot. projektu pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Na realizację tego zadania w dniu 18 września 2020 r. Wójt Gminy Komarówka Podlaska wraz ze Skarbikiem Gminy podpisali umowę z firmą ,,SOLARTIME” na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Komarówka Podlaska w ilościach:

  • 151 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych;
  • 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Komarówka Podlaska.

Natomiast na dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych Wójt Gminy Komarówka Podlaska wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę z wykonawcą zadania Panem Kazimierzem Martychowcem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ,,MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec” .

W listopadzie 2020 roku odbyły się częściowe odbiory robót związanych z montażem instalacji solarnej oraz montażem kotłów na biomasę.

Podczas odbiorów zostało odebrane 50 szt. instalacji solarnych oraz 16 szt. kotłów na biomasę.

Projekt nadal jest na etapie realizacji, obecnie trwają prace montażowe pozostałych instalacji.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!