Prace na ulicy Wojska Polskiego trwają!

18 października 2021

Inwestycja  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+ 584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska”, jest już na końcowym etapie.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew

Wartość inwestycji  zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 277 267,67  zł (brutto).

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 638 633,00 zł.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!