Projekt pn. ,, Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” został zakończony

31 maja 2022
Projekt pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, iż projekt pn. ,, Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” został zakończony.

W dniu 22 września 2020 r. Wójt Gminy Ireneusz Demianiuk oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Patkowska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska”  w ramach Osi Priorytetowej 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 -Dziedzictwo kulturowe i naturalne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu według  umowy wynosi 1 396 547,08 zł, wydatki kwalifikowalne 1 138 396,00 zł. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 95%.

Projekt zakładał zakup wyposażenia do budynku byłej ,,organistówki”, a także zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kompleksowy remont zabytkowego budynku byłej organistówki w Komarówce Podlaskiej będącej własnością  Parafii celem utworzenia w niej izby pamięci z elementami interaktywnej ekspozycji, a także remont budynku GCK i GBP.

Zakres robót w budynku byłej ,,organistówki” obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych; wymianę stolarki okiennej; wykonanie prac dekarskich; wykonanie robót wewnętrznych stolarki drzwiowej, tynków, podłóg i posadzek, prac murarskich i malarskich; wykonanie robót zewnętrznych uzupełnienie brakujących elementów ścian, wykonanie schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, remont i konserwacja ceglanych ścian zewnętrznych; wykonanie opaski wokół budynku; wykonanie zagospodarowania działki; wykonanie instalacji CO, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej; wykonanie instalacji elektryczne; budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz.

Natomiast prace przy budynku Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej obejmowały remont budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,12 kW na dachu budynku, demontaż opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, instalacja połączeń wyrównawczych, roboty budowlane odtworzeniowe w tym: tynki wewnętrzne, gładź, gruntowanie oraz malowanie.

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!