Prowadzone są prace naprawcze stanu wody pitnej

21 października 2021

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie w związku z decyzją ONKS.HK.903.1.10.8.2021 z dnia 20.10.2021 r. informuje, że prowadzone są działania naprawcze:

  1. Zostało włączone stałe chlorowanie wody, pomiaru chloru zawartego w wodzie zapisywane są w rejestrze
  2. Prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej, poprzez spuszczania wody hydrantami
  3. Mieszkańcom poszczególnych miejscowości zapewniana jest woda butelkowa oraz od dnia 21.10.2021 również w zbiornikach wody pitnej
  4. W dniu 20.10.2021 zostały pobrane próby do badań wody w punktach czerpalnych na sieci wodociągowej w zakresie bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki
  5. mieszkańcy poszczególnych miejscowości zostali powiadomieni poprzez rozplakatowanie komunikatu nr 1 w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarówka Podlaska oraz umieszczenie go na stronie internetowej gminy i BIP MZK z/s w Parczewie.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!