Przebudowa dróg w centrum Komarówki Podlaskiej

21 kwietnia 2020
W dniu 16.04.2020 r. została ogłoszona lista zadań przeznaczonych do dofinansowania w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Komarówka Podlaska otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Komarówka Podlaska – przebudowa ulic wewnętrznych o łącznej długości ok. 850 mb” w wysokości 476 540,00 zł ( co stanowi 60% kosztów). Całkowita wartość zadania wynosi 794 233,63 zł.
Planowany termin realizacji zadania maj -listopad 2020 r.
Zakres prac obejmuje ul. Krótką, Plac Wolności oraz ul. Glinki od skrzyżowania z ul. Krótka do skrzyżowania z ul. Plac Wolności.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!