„Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)”

17 sierpnia 2021

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska


Koszt realizacji zadania: 1 277 267,67 PLN Kwota dofinansowania: 638 633,00 PLN Okres realizacji zadania: czerwiec listopad 2021r.

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok postojowych, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach z oporem, wykonanie progu zwalniającego na jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu oraz budowę kanalizacji deszczowej. Długość remontowanego odcinka 584 metrów.

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!