Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania grypy ptaków

30 czerwca 2021

ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bialskiego i radzyńskiego Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z2020r.poz.1421), zarządza się, co następuje: §1.Uchyla się rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bialskiego i radzyńskiego (Dz.Urz.Woj.Lub.z2021r.poz.2356). §2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń urzędów gminna obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. §3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. §4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Lubelskiego

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!