Ruszy remont ulicy Wojska Polskiego i budowa wodociągu w Przegalinach Dużych i Brzezinach!

1 kwietnia 2021

Drodzy mieszkańcy! W ten wiosenny dzień przekazujemy dobre wieści!

Gmina Komarówka Podlaska otrzymała dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiotem pierwszej inwestycji jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni drogi i ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W ramach bezpieczeństwa zamontowane zostaną balustrady oraz próg zwalniający. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 645 900,00 zł.

Kolejną inwestycją jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przegaliny Duże i Brzeziny. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy oraz wpłynie na rozwój gospodarczych obszarów wiejskich. Mieszkańcy będą mieli dostęp do jakościowo dobrej wody pitnej. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 419 715,00 zł.

Więcej na stronie:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-wyniki-drugiego-naboru-aktualizacja

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!