Ruszył remont dróg w Komarówce Podlaskiej…

13 lipca 2020

Ruszył remont dróg w Komarówce Podlaskiej pod nazwą:

Poprawa układu komunikacyjnego w m. Komarówka Podlaska – przebudowa ulic wewnętrznych o łącznej długości ok. 850 mb”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic wewnętrznych w Komarówce Podlaskiej tj. ulica Krótka, ul. Plac Wolności i  część ulicy Glinki.

Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie frezowania – wcięcia na połączeniu jezdni projektowanej z jezdnią istniejącą,
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników,
  • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach z oporem,
  • wykonanie nawierzchni chodników,
  • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej do granicy pasa drogowego,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszkanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Termin wykonania do 16 października 2020 r.

Wartość robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 634 115,10 zł.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r. w wysokości 60 %.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!