Ruszyła wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy Klubie Seniora

16 lutego 2021

Sprzęt rehabilitacyjny jest dostępny bezpłatnie dla osób z terenu Gminy Komarówka Podlaska. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu powinna wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej GOPS Komarówka Podlaska lub Gminy Komarówka Podlaska.

1 Regulamin wypożyczania sprzętu pielęgnacyjnego

2 Wykaz sprzęt rehabilitacyjnego dostępnego w wypożyczalni

3 Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

4 RODO Załącznik nr 1 do wniosku o wypożyczenie sprzętu

5 Umowa użyczenia

6. Załącznik zaświadczenie lekarskie

7 Zał. nr 1 do umowy oświadczenie

8 Zał. 1 do reg. wypoż. POTWIERDZENIE ODBIORU SPRZĘTU

9 Zał. 2 do reg. wypoż. PROTOKÓŁ ZWROTU SPRZĘTU

10. Upoważnienie wypoż.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!