SESJA RADY GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

5 czerwca 2017


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 (czwartek) sesję Rady Gminy Komarówka Podlaska, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Krótka 7

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy 22 czerwca 2017 r. [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!