Składanie wniosków o wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

26 listopada 2019

Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej informuje o konieczności składania wniosków o wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia składa pisemny wniosek o wydanie tego zezwolenia do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania organu gminy po  nabyciu psa rasy wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych  za agresywne, który obejmuje następujące rasy psów:

 

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Do wniosku należy dołączyć , zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. z roku 2019 poz. 1000 z późn. zm.),  potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę w wysokości  82 zł lub 616 zł należy wnieść na  rachunek bankowy gminy Komarówka Podlaska.

Opłatę można uiścić także w punkcie kasowym w budynku Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej przy ul. Krótkiej 7. Podstawa prawna: załącznik do wyżej wymienionej ustawy – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej , stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III poz. 44.

Wniosek na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!