Słowo od Proboszcza Parafii Komarówka Podlaska

26 marca 2020

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian w tym trudnym czasie  trwającej epidemii.  W duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby czuję się w obowiązku po raz kolejny przypomnieć Państwu obowiązujące nas, wprowadzone przez organy państwowe i kościelne  ograniczenia.

Pasterz Naszej Diecezji Biskup Kazimierz Gurda w tym trudnym dla wierzących tegorocznym Wielkim Poście wspiera nas swoją modlitwą i po ojcowsku prosi o podjęcie działań  mających  na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Jeszcze raz przypomnijmy sobie istotne zarządzenia Biskupa Diecezji Siedleckiej

„1.Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.

 1. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.
 2. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 3. Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.”

Od przyszłego tygodnia w naszej Parafii

 1. Msze Święte w zwykłe dni tygodnia sprawowane będą o godz. 7.00 ; 7.30 i 18 – a od przyszłej Niedzieli (tj. 05.04.2020) będzie dodatkowa Niedzielna Msza Święta o godz. 9.30 w intencji O ustanie epidemii w Polsce i na Świecie, oraz o Boże błogosławieństwo dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i służb mundurowych.  Serdecznie proszę, aby na Msze Święte przychodziły tylko te osoby, które prosiły o odprawienie intencji, nie przekraczając liczby pięciu osób.
 2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu codziennie 0d 8.00 do 18.00, w Niedziele od 12.00 do 16.00
 3. Codziennie w naszej świątyni o godz. 20.30 kapłani łączą się duchowo w modlitwie różańcowej ze wszystkimi rodzinami całej parafii.
 4. Wszystkich Państwa chcących załatwić sprawy duszpasterskie lub kancelaryjne, bardzo proszę, aby korzystać z numerów telefonicznych księży podanych w gablotach info. celem umówienia godzin spotkania. Tel. do Proboszcza 517838616
 5. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego oraz planowania i organizowania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich zostanie podany w późniejszym czasie, a decyzje uzależnione będą od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 6. Wyrażam ogromną wdzięczność!!! Za wsparcie materialne na rzecz ekonomicznego funkcjonowania parafii. Dziękuję za wszystkie datki z racji odprawianych Mszy Świętych, posług duszpasterskich, wielkopostnej jałmużny na rzecz Caritas DS, za nabyte baranki wielkanocne, gazety i książki. Nasza parafia posiada konto bankowe, na którym wszystkie Państwa ofiary księgowane są imiennie. Każda z nich, nawet najmniejsza!!! złożona z daru serca, jest miła Panu Bogu i pomocna w tym trudnym okresie. BÓG ZAPŁAĆ!!!
 7. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej Ks. J. Rudnickiego 23, 21-311  Komarówka  Podlaska  BS  Międzyrzec  Podlaski  nr: 33 8039 0006 0020 0200 0781 0003
 8. Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu. Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii. Sami zachowajmy w sercu nadzieję, wiarę i miłość.

Z kapłańskim błogosławieństwem Proboszcz Parafii Komarówka Podlaska Ks. Mieczysław Pociejuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!