Spotkania z kulturą i tradycją w gminie Komarówka Podlaska.

18 sierpnia 2022

W dniu 29 lipca 2022 Prezes wraz ze Skarbnikiem Stowarzyszenia ,,Nadzieja i Przyszłość”  w Komarówce Podlaskiej podpisali umowę dotacji pomiędzy Fundacją Akcja Działa z siedzibą Świerże 26, 21-310 Wohyń zwanym ODL realizującym program ,,Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwaną PAFW, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwaną ARFP.

Nazwa projektu: ,,Spotkania z kulturą i tradycją w gminie Komarówka Podlaska” .

Wartość projektu: 6 000 zł

Głównym celem projektu jest promowanie inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Zadaniem projektu jest dowartościowanie osób starszych i zwiększenie ich samooceny, jak również wyeliminowanie poczucia osamotnienia.

W ramach projektu zaplanowano cykl spotkań międzypokoleniowych, które będą obejmować zajęcia kulinarne, warsztaty rękodzieła, wyszywania, szydełkowania, robienia na drutach oraz warsztaty muzyczne.

Projekt będzie realizowany od października do grudnia 2022 roku na terenie Gminy Komarówka Podlaska.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!