Stanowisko Starosty Radzyńskiego, Burmistrza Miasta oraz Wójtów Gmin Powiatu Radzyńskiego uzgodnione 02.03.2022r. w sprawie uchodźców z Ukrainy

3 marca 2022

W związku napływem uchodźców z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy ustalono, co następuje:

 1. Całokształtem działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w imieniu Rządu RP
  (w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych) na terenie Województwa Lubelskiego kieruje Wojewoda Lubelski.
 2. Obywatele Ukrainy, którym Państwo Polskie zapewnia zakwaterowanie muszą być zarejestrowani w punktach recepcyjnych: Dorohusk, Chełm, Dołhobyczów, Zosin – Horodło, Hrubieszów, Hrebenne – Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski lub zgłoszeni przez wirtualne punkty recepcyjne.
 3. Mieszkańcy Powiatu decydujący się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy ponoszą pełne koszty utrzymania tych osób.
 4. Wszyscy mieszkańcy Powiatu, którzy już udzielili wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o zgłoszenie tego faktu do miejscowego urzędu miasta / gminy – działanie ma to na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców z Ukrainy.
 5. Mieszkańcy, którzy chcą udzielić wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o kontakt z właściwym urzędem miasta / gminy. Jednocześnie przypominamy, iż to mieszkańcy przyjmujący ponoszą koszt utrzymania tych że osób.
 6. Doceniając inicjatywy oddolne mieszkańców organizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby prosimy, aby były one celowane, tj. organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji.
 7. W przypadku zamiaru organizowania zbiórki prosimy o wcześniejsze rozeznanie potrzeb
  (co jest potrzebne?, komu konkretnie będzie ta pomoc dedykowana?)
 8. Wszelkie inicjatyw oddolne prosimy konsultować z właściwym urzędem miasta / gminy.
 9. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców Powiatu o zachowanie czujności, ponieważ
  w zaistniałej sytuacji może dochodzić do nadużyć, które pod pretekstem wsparcia dla obywateli Ukrainy stanowią działania mające na celu uzyskanie korzyści majątkowych.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!