Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” ogłasza nabór osób do Orkiestry Dętej w Komarówce Podlaskiej

14 lipca 2023

Zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkie osoby chętne -zarówno tych, którzy potrafią grać, jak i tych, którzy chcieliby podjąć naukę gry na instrumentach dętych

Termin zapisów ustala się do dnia 31.07.2023 roku

 Wszelkie informacje będą udzielane pod nr. Telefonu  605739749 ( skarbnik stowarzyszenia Pani Aneta Sak),oraz Urząd Gminy sekretariat tel. 833535004

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Umowa o powierzenie grantu nr 4/G/2023 z dnia 14.04.2023 r.

Dofinansowano ze środków budżetu Gminy Komarówka Podlaska w wysokości 9289,77 zł. – umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 19A ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr 1/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!