Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” pozyskało dofinansowanie

19 czerwca 2024

 

Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” ul. Stanisława Staszica 6, 21-311 Komarówka Podlaska, pozyskało  dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu  Rolnego  na Rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, na realizację  projektu  pn. ,,Budowa altany przy stadionie sportowym  w Komarówce Podlaskiej”

Cel operacji:  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej  Gminy Komarówka Podlaska, szlaku Greenweys poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacji na świeżym powietrzu., który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poddziałanie: , ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 02470-6935-UM0314438/23

Dofinansowanie:  65 000,00 zł

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!