,,Szanuj przyrodę – spotkania edukacyjne dla dzieci klas IV-VIII z terenu gminy Komarówka Podlaska” .

8 września 2021

W dniu 13 lipca 2021 Prezes wraz ze Skarbnikiem Stowarzyszenia w Komarówce Podlaskiej podpisali umowę dotacji pomiędzy Fundacją Akcja Działa z siedzibą Świerże 26, 21-310 Wohyń zwanym dalej ODL realizującym program ,,Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwaną dalej PAFW, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwaną dalej ARFP.

Nazwa projektu: ,,Szanuj przyrodę – spotkania edukacyjne dla dzieci klas IV-VIII z terenu gminy Komarówka Podlaska” .

Wartość projektu: 5 335 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Komarówka Podlaska w tematyce ekologii i ochrony środowiska.

Projekt zakłada, że ukształtowanie w dziecku postawy ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością myślenia wobec zjawisk przyrodniczych i poczuciem więzi z przyrodą zaowocuje życiem w zgodzie z naturą.

Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2021 roku na terenie Gminy Komarówka Podlaska.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!