Trwają intensywne prace przy zabytkowym budynku byłej ,,organistówki” w Komarówce Podlaskiej

13 maja 2021

Projekt pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Trwają intensywne prace przy zabytkowym budynku byłej ,,organistówki” w Komarówce Podlaskiej będącej własnością  Parafii.

Zakres robót obejmuje:

wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych; wymianę stolarki okiennej; wykonanie prac dekarskich; wykonanie robót wewnętrznych stolarki drzwiowej, tynków, podłóg i posadzek, prac murarskich i malarskich; wykonanie robót zewnętrznych uzupełnienie brakujących elementów ścian, wykonanie schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, remont i konserwacja ceglanych ścian zewnętrznych; wykonanie opaski wokół budynku; wykonanie zagospodarowania działki; wykonanie instalacji CO, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej; wykonanie instalacji elektryczne; budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy firmy „AZ-BUD Andrzej Zieniuk” z Komarówki Podlaskiej.

Planowany termin zakończenia w/w. prac upływa 30 września 2021 roku.

Prowadzone prace to część zadania zamierzonego we wniosku pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska”, na które gmina Komarówka Podlaska otrzymała dofinansowanie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje także remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Komarówce Podlaskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,12 kWp na dachu budynku GCK i GBP.

W projekcie zaplanowano także zakup wyposażenia do budynku byłej ,,organistówki”, a także zakup wyposażenia do GCK i GBP.

Planowane terminy realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji: 12.11.2019 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 15.12.2021 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!