Trwają prace remontowe w budynku byłej ,,organistówki” w Komarówce Podlaskiej”

17 sierpnia 2021

Projekt pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Trwają prace przy zabytkowym budynku byłej ,,organistówki” w Komarówce Podlaskiej będącej własnością  Parafii.

W czerwcu 2021 roku odebrano część robót dot. zadania pn. ,,Przebudowa i remont budynku byłej organistówki wraz z wykonaniem instalacji gazowej”, które jest realizowane w ramach projektu ,,Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska.

Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Jak obecnie wygląda budynek byłej ,,organistówki”  oraz jego wnętrze w trakcie prowadzonych prac? Fotorelacja poniżej.

 

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!