Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

14 kwietnia 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2023 roku  zorganizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS,
z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2008 a 2016 rokiem. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci jest podleganie przynajmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok. Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko własne/przysposobione uprawnione do renty rodzinnej.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który dostępny jest w Placówkach Terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna być dołączona Informacja o stanie zdrowia dziecka (załącznik numer 2) wypełniona i podpisana przez rodzica, Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (załącznik nr 6), Oświadczenie (załącznik nr 7). Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię takiego dokumentu).

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  • ogólny stan zdrowia dziecka,
  • przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR,
  • zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

  • choroby narządu ruchu, m.in.: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy, itp.,
  • choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in. stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa,
  • dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się w następujących terminach:

układ oddechowy – CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju w dniach 03.08 – 23.08.2023.

układ ruchu – CRR KRUS w Horyńcu Zdroju w dniach 16.07 – 05.08.2023.

Bezpłatny przejazd dzieci na turnus rehabilitacyjny oraz ich powrót wraz z opieką podczas przewozu zapewnia KRUS.

Szczegółowe informacje udzielane są w PT KRUS w Radzyniu Podlaskim ul. Chomiczewskiego 6, pok. nr 14 lub telefonicznie: 83 351 24 51 oraz 83 351 24 54, lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Kompletne wnioski prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do:

  1. 26 maja 2023r.    – układ ruchu
  2. 9 czerwca 2023r. – układ oddechowy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZAPRASZAMY SERDECZNIE
DO PLACÓWEK TERENOWYCH KASY.

Załącznik nr 2 Informacja o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 6 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby której dane dotyczą – dzieci

Załącznik nr 7 oświadczenie na udzielenie pomocy przedmedycznej

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!