Umowa na remont drogi gminnej (ul. Wojska Polskiego) podpisana!

16 czerwca 2021
W dniu  15.06.2021  została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót  Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna na wykonanie zadania pn.Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+ 584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska”,  dofinansowanego  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 277 267,67 zł.
Planowany  termin  wykonania do 15 listopada 2021 roku.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!