Ustalenie wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komarówce Podlaskiej na rok szkolny 2020/2021

28 lutego 2020

W oparciu o zarządzenie Nr 6/Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych dla których Gmina Komarówka Podlaska jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej ustala na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021, następującą ilość wolnych miejsc: 59

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!